Experts & partners

 

 

 

Horticonsult Global Partners is het centrum van een netwerk van technische, zakelijke en wetenschappelijke experts in de voedingstuinbouw en sierteelt. Na een intake gesprek met een opdrachtgever, stelt Horticonsult een team samen dat naadloos aansluit op de behoeften van het project. Hierbij wordt altijd duidelijk gecommuniceerd met de opdrachtgever over welke experts aan welk deel van het project werken. Omdat Horticonsult alleen op projectbasis samenwerkt met de experts worden de kosten zo laag mogelijk gehouden voor de opdrachtgever.

De selectie criteria voor de experts voor een bepaalde opdracht hangen nauw samen met de ervaring van de expert in een bepaald vakgebied, maar ook met ervaring in het land waar de opdracht wordt uitgevoerd. Cultuurproblemen worden daardoor zoveel mogelijk voorkomen. Horticonsult treedt altijd op als projectmanager in een project.

Experts

Horticonsult werkt met tuinbouwkundige experts met de volgende disciplines:

 • Wetenschappers van alle agrarische disciplines
 • Bedrijfskundige experts
 • FinanciĆ«le experts
 • Handel experts
 • Productie experts
 • Naoogst experts
 • Logistieke experts
 • Landbouw-economische experts
 • Experts op gebied van duurzame land- en tuinbouw
 • Certificering experts
 • Experts op gebied van marktplaats en vermarkting

Opdrachtgevende organisaties

Opdrachtgevers van Horticonsult Global Partners zijn onder meer:

 • (Inter)nationale ontwikkelings organisaties
 • Overheden, vaak ministeries van Landbouw
 • (Nationale) organisaties van tuinbouwproducenten
 • (Inter)nationale handels organisaties
 • Organisaties voor afzetpromotie
 • Nationale of Regionale ontwikkelingsbanken
 • Private ondernemingen
 • Marketing & handelsorganisaties