Kernactiviteiten

Horticonsult Global Partners, in 2002 opgericht door tuinbouwpublicist Cees van Vliet is een netwerkorganisatie, gespecialiseerd in studies op het gebied van marktstrategie en marktonderzoek, inventarisaties van tuinbouwsectoren en exportpromotie van tuinbouwproducten. Ook kennisuitwisseling, onder meer door het organiseren van seminars voor diverse categorieën van stakeholders behoort tot de core business van Horticonsult.

Strategie, Duurzaamheid

Opdrachtgevers voor studies over te volgen ontwikkelingsstrategie en inventarisaties zijn vooral overheden, nationale organisaties van tuinbouwproducenten of ontwikkelingsorganisaties. In veel gevallen speelt duurzaamheid daarbij een belangrijke rol.

Agroparken

De afgelopen jaren is Horticonsult geregeld betrokken geweest bij de planvorming, opzet en organisatie van zogeheten Agroparken. Dit zijn grootschalige ‘industrieterreinen’ speciaal voor de productie en verwerking van tuinbouwgewassen. Allerlei vormen van samenwerking tussen de op het terrein gevestigde producenten, verwerkende bedrijven en logistieke dienstverleners maken dit soort parken bijzonder geschikt voor een snelle ontwikkeling van de individuele bedrijven. Ook hier speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Subsidies

In de afgelopen jaren heeft Horticonsult bij diverse instanties, waaronder de Europese Unie, enkele miljoenen euro’s subsidies binnengehaald voor de promotie van (duurzame) tuinbouwproducten.

Efficiënte aanpak

Horticonsult werkt met de beste tuinbouwexperts en de meest gerenommeerde instituten en is sterk gefocust op het zo laag mogelijk houden van de kosten voor opdrachtgevers. ‘Best value for money’ is hierbij het devies

Netwerkorganisatie

Horticonsult maakt indien nodig gebruik van wetenschappelijke agrarische instituten om een opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Horticonsult heeft uitstekende contacten met de beste agrarische instituten en wetenschappers en individuele experts  uit vrijwel alle agrarische disciplines.

Resultaatgericht

Belangrijk in de aanpak van Horticonsult is de ‘bottom up’-werkwijze, ook als een overheid opdrachtgever is. Betrokkenheid van de primaire productiesector is essentieel voor het slagen van verbeterprocessen. De ervaring heeft geleerd dat een ‘top down’-werkwijze minder vaak tot goede resultaten leidt.

Communicatie

Goede communicatie met stakeholders gedurende de gehele looptijd van het project ziet Horticonsult als essentieel voor een goede uitvoering van een opdracht en voor een optimale acceptatie door de stakeholders van voorgestelde verbeteringstrajecten. Cees van Vliet treedt geregeld op als spreker op seminars in het buitenland. Strategie, statistiek, marketing en duurzaamheid zijn daarbij vaak voorkomende onderwerpen.